Dezvăluirea Cuvintelor dau lumină Ioan 8:31

Dezvăluirea Cuvintelor dau lumină Ioan 8:31
Legea Adevărului absolut !

Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui!

Lecţia 1 Studiaţi Biblia & Quiz

Lecţia 1: CUM ÎŢI VORBEŞTE DUMNEZEUAceastă lecţie introductivă vă va familiariza cu scopurile specifice ale cursului, vă va explica cum trebuie să studiaţi şi vă va aduce la cunoştinţă informaţii generale despre felul în care Dumnezeu comunică cu omul.
De-a lungul timpului, Dumnezeu şi-a arătat în mod constant dragostea pentru creaţia Sa. El a comunicat această dragoste sub diferite forme începând încă din vremea în care omul a fost creat şi aşezat în Grădina Edenului.
Într-o lecţie viitoare vom prezenta mai pe larg modurile concrete în care Dumnezeu a comunicat cu omul.

Dumnezeu a cerut de la om dragoste, închinare, laudă şi ascultare şi a avut grijă să-i răsplătească pe aceia care au dus o viaţă aşa cum El a dorit.
Astăzi Creatorul comunică cu omul prin scrierile biblice dând astfel fiecărui om de pe pământ posibilitatea să-i înţeleagă voia. Pentru a şti ceea ce Dumnezeu vrea de la noi, precum şi pentru a cunoaşte promisiunile Sale minunate, nu trebuie decât să studiem Biblia.CUM GĂSIM PASAJELE PROPUSE PENTRU STUDIU:

Probabil că deja cunoaşteţi numele cărţilor din Biblie, însă dacă nu le cunoaşteţi, există două posibilităţi pentru a localiza un pasaj. În primul rând puteţi folosi Cuprinsul de la începutul Bibliei, care prezintă numele fiecărei cărţi precum şi numărul paginii la care poate fi găsită. Cel mai bine ar fi să memoraţi titlurile cărţilor. Acest lucru vă va ajuta să găsiţi mai repede cartea dorită, deoarece veţi şti ordinea în care ele se succed. Capitolele şi versetele sunt organizate în fiecare carte în ordine numerică.

Vechiul Testament este format din 39 de cărţi în timp ce Noul Testament are doar 27.
Aceste cărţi pot fi grupate atât după scopurile lor cât şi după conţinutul lor general, astfel:

CĂRŢILE VECHIULUI TESTAMENT:

Legi (5 cărţi): 
Geneza
Exodul
Leviticul
Numeri
Deuteronomul

Istorie (12 cărţi): 
Iosua
Judecătorii
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Împăraţi
2 Împăraţi
1 Cronici
2 Cronici
Ezra
Neemia
Estera

Poezie (5 cărţi): 
Iov
Psalmii
Proverbele
Ecleziastul
Cântarea Cântărilor

Profeţi mari (5 cărţi):
Isaia
Ieremia
Plângerile lui Ieremia
Ezechiel
Daniel

Profeţi mici (12 cărţi):
Osea
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
MaleahiCĂRŢILE NOULUI TESTAMENT:

Viaţa lui Isus (4 cărţi): 
Matei
Marcu
Luca
Ioan

Istoria Bisericii (1 cărţi):
Faptele apostolilor

Scrisorile lui Pavel (14 cărţi):
Romani
1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
1 Tesaloniceni
2 Tesaloniceni
1 Timotei
2 Timotei
Tit
Filimon
Evrei

Scrisori (7 cărţi): 
Iacov
1 Petru
2 Petru
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda

Profeţie (1 carte):
 ApocalipsaPUNEREA ÎN PRACTICĂ A ÎNVĂŢĂTURILOR BIBLICE

Dumnezeu a dat diferite porunci şi legi oamenilor care au trăit în diverse epoci. El a dat porunci certe, concrete primului cuplu care a trăit în Grădina Edenului, porunci care nu şi-au mai avut aplicare după ce Adam şi Eva au părăsit Grădina.
Creatorul I-a îndrumat pe oamenii care au trăit înainte de potop şi comunica cu ei prin intermediul bărbaţilor, capi de familii, însă din această perioadă avem înregistrate foarte puţine informaţii.
Cunoaştem faptul că şi lui Avram I-au fost date anumite legi deoarece Dumnezeu spune despre el că a fost “credincios şi drept”. Din această afirmaţie ne putem da seama că Dumnezeu se aştepta ca Avraam să trăiască după anumite standarde.
În Vechiul Testament putem vedea prezentată în cel mai mic detaliu Legea lui Moise care a fost dată doar poporului Israel. Ştim foarte puţine lucruri despre legile date celorlalte naţiuni din acea vreme cu excepţia faptului că popoarele erau numite “drepte” sau “păcătoase” fapt ce arată că Dumnezeu a avut o lege şi pentru ele. (Romani 2:14,15).
Dragostea neabătuta a lui Dumnezeu s-a revărsat de-a lungul timpului asupra tuturor celor care au fost găsiţi “drepţi” înaintea Lui.

Biblia explica pe larg si in repetate rânduri ca grija speciala acordata poporului Israel (descendenţilor lui Avraam) a avut drept scop ultim binecuvantarea tuturor popoarelor prin trimiterea unui Mântuitor pentru întreaga omenire (Geneza 18:18). Biblia arata in mod clar ca legea speciala data poporului ales a fost împlinita si nu mai este valabila ,nu mai este in vigoare dupa moartea lui Hristos (Coloseni 2:13,14).

Începând cu moartea, îngroparea si învierea lui Isus Hristos, Dumnezeu a dat o noua lege, universala si a facut un nou legământ cu toţii oamenii. Este foarte necesar sa intelegem aceste lucruri pentru a putea vedea care dintre poruncile din Biblie ni se aplica noua astăzi.
2 Timotei 2:15 spune Străduieşte-te sa te prezinţi aprobat înaintea lui Dumnezeu, ca un lucrator care nu are de ce sa-i fie ruşine si care împarte drept Cuvântul adevărului”.

Este foarte important pentru noi astăzi să studiem Vechiul Testament deoarece prezintă istoria modului în care Dumnezeu s-a comportat faţă de oameni, arată cât de mult a iubit şi s-a îngrijit de creaţia Sa. Putem vedea de asemenea, cum oamenii L-au iubit pe Dumnezeu, cum I-au întors aceasta dragoste a Lui dar şi cum, in repetate rânduri şi-au întors faţa de la El şi de la promisiunile Sale.
Vechiul Testament prezintă cum Dumnezeu a pregătit lumea pentru venirea lui Isus Hristos. Această parte a Bibliei este o fundaţie minunată pentru a clădi pe ea o credinţă puternică în Creator şi pentru a creşte în dragostea faţă de El.PROFEŢIILE DESPRE ISUS

Trebuie să luăm în considerare cele peste o sută de profeţii despre Isus Hristos care au fost împlinite pâna la cel mai mic detaliu in timpul vieţii Sale pe pământ.
Lista care urmează prezintă doar câteva dintre multele profeţii însă sunt suficiente pentru a demonstra că scrierile de inspiraţie divină ale Vechiului Testament vorbeau oamenilor de venirea lui Isus Hristos.
În mod precis şi corect ele îl prezintă pe Isus drept Mântuitorul lumii deşi au fost scrise cu sute de ani înainte ca El să trăiască pe pământ.
Noul Testament prezintă naşterea lui Isus, viaţa şi învăţăturile Sale. Putem citi în acesta despre moartea, îngroparea şi învierea Sa şi despre începutul împărăţiei lui Isus, Biserica.
Cursul de faţă va trata în special învăţăturile Noului Testament, ale noului legământ făcut de Dumnezeu cu toate popoarele lumii, legământ pe care l-a făcut, de asemenea, cu tine şi cu mine.


PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Profeţii despre Isus
Vechiul Testament
- profeţiile -
Noul Testament
- împlinirea-
Mâinile şi picioarele străpunse
Soldaţii trag la sorţi cămaşa
Trădat de un prieten
Născut din fecioară
Născut în Betleem
Răstignit alături de păcătoşi
Psalmul 22:16
Psalmul 22:18
Psalmul 41:9
Isaia 7:14
Mica 5:1-5
Isaia 53:12
Matei 27:31-36
Marcu 15:20-34
Ioan 13:18
Matei 1:22-23
Matei 2:1
Luca 23:39-40
VERSIUNI ALE BIBLIEI

Acest curs va cita dintr-o traducere mai nouă a Bibliei în limba engleză, THE NEW INTERNATIONAL VERSION (Noua versiune internaţională) deoarece este scrisă în limbajul zilelor noastre şi este, prin urmare, un limbaj mai uşor de înţeles. Dumneavoastră puteţi folosi orice versiune doriţi deoarece toate traducerile principale prezintă aceleaşi adevăruri, deşi câteodată acestea sunt exprimate în cuvinte combinate în mod diferit.
Versiunea cea mai des întâlnită în limba engleză, cunoscută sub numele de versiunea King James, a fost tradusă în anul 1611 în limbajul acelui timp. Este o scriere frumoasă, romantică, însă mesajul este mai greu de înţeles în unele cazuri unde sensul cuvintelor s-a schimbat în cursul celor 386 de ani de când a fost tradusă.
Versiunea REVISED STANDARD a fost tradusă din limba greacă în limba engleză în 1946 şi este considerată o versiune bună.
În limba română există o traducere nouă, făcută în 1932 de D. Cornilescu şi tipărită de Societatea Biblică Britanică.
Aceasta este versiunea cea mai răspândită în România fie ca “Biblia sau Sfânta Scriptură – Vechiul şi Noul Testament” sau “Noul Testament şi Psalmii”.BIBLIA – MESAJUL LUI DUMNEZEU PENTRU OM

Pentru a întări credinţa dumneavoastră în Biblie, ca fiind cuvintele lui Dumnezeu scrise de oameni sub călăuzirea Sa, vom prezenta câteva dovezi ale inspiraţiei sale divine.
Biblia a fost scrisă de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani de un grup de aproximativ 40 de oameni.
Cei care au ajutat la scrierea Bibliei au vorbit limbi diferite, mulţi dintre ei nu s-au întâlnit niciodată; ei au trăit în regiuni geografice diferite şi făceau parte din pături sociale diferite. Printre ei întâlnim împăraţi, profeţi, vameşi, pescari, medici şi păstori. Unele dintre aceste persoane aveau o educaţie aleasă, iar altele erau oameni simpli, obişnuiţi; unii erau bogaţi, alţii erau săraci.
Cu toate acestea şi în ciuda tuturor factorilor variaţi care au acţionat, cărţile Bibliei au o armonie uimitoare şi nu există contradicţii între ceea ce spune fiecare luată separat.
Există un singur motiv, o singură explicaţie pentru această unitate, pentru armonia ei perfectă: Biblia trebuie să fi fost total inspirată de Dumnezeu (2 Timotei 3:16,17).CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ESTE VEŞNIC

Biblia s-a dovedit a fi indestructibilă. Ea a rezistat testului timpului şi a arătat ce influenţă minunată poate fi în viaţa celor care au studiat-o şi care îi urmează învăţăturile.
În fiecare epocă Biblia a fost contestată şi s-au făcut eforturi deosebite, uriaşe pentru a fi complet distrusă.
Toate aceste încercări au eşuat.
Diocleţian, împăratul roman care a condus aproape întreaga lume în 301-304 după Hristos, a dus o campanie aprigă de distrugere a tuturor Bibliilor existente, însă eforturile sale au fost zadarnice.
Această încercare de a distruge Cuvântul Domnului a făcut ea el să fie cunoscut de tot mai mulţi oameni.
Voltaire, cunoscutul agnostic francez din secolul al XVIII lea a prezis că Biblia va fi o carte necunoscută peste o sută de ani. Este interesant de observat că Societatea Biblică de la Geneva a avut sediul pentru un timp în fosta casă a lui Voltaire.
Multe din ţările comuniste au încercat să înăbuşe Biblia şi cu toate acestea multe Biblii au ajuns în aceste ţări datorită cerinţelor crescânde din partea populaţiei pentru Cartea Sfântă.
De-a lungul timpului, aceia care s-au opus Bibliei au făcut ca aceasta să fie citită tot mai mult, iar mesajul ei să fie crezut şi acceptat de tot mai mulţi oameni.
Cuvântul lui Dumnezeu este veşnic şi nu poate fi distrus.
FAPTE ŞTIINŢIFICE EXPRIMATE ÎN BIBLIE ÎNAINTE CA
OAMENII SĂ FIE CONŞTIENŢI DE ELE

Aşa cum am mai arătat, Biblia este corectă, precisă şi din punct de vedere ştiinţific. Ea face trimiteri la fapte ştiinţifice care abia după sute de ani au fost recunoscute şi acceptate drept adevăruri de către oameni.
Isaia 40:22 spune: “el stă pe tronul Său deasupra cercului pământului.”
Acest verset se referă la pământ ca fiind rotund pe când toată lumea îl credea plat până în vremea lui Columb.
Iov spune în capitolul 26:7: “El întinde cerurile de la miazănoapte şi suspendă pământul în spaţiu” şi putem observa că această afirmaţie este făcută cu mult înainte ca Newton să descopere legea gravitaţiei în 1687.
Psalmul 8:8 vorbeşte despre “cărările” mărilor. Recent s-a descoperit că oceanul are curenţi pe care vapoarele încearcă să-i urmeze pentru a profita de pe urma lor.
Acestea sunt doar câteva dintre multele afirmaţii cu caracter ştiinţific făcute în Biblie, afirmaţii scrise cu sute de ani înainte ca oamenii să cunoască faptele pe care ele le prezintă. Tocmai astfel de versete arată că Biblia trebuie să fi fost scrisă sub îndrumare divină.TEXTUL BIBLIC ESTE DOVEDIT A FI CORECT

Multe persoane se întreabă dacă traducerile Bibliei pe care le avem astăzi sunt precise. Scrierile Vechiului Testament încep aproximativ în anul 1500 înainte de Hristos şi au fost făcute în ebraica veche. Noul Testament a fost scris în primul secol după Hristos în greaca veche.
Astăzi avem copii exacte ale acestor scrieri traduse în aproape toate limbile din lume.
Putem fi siguri de exactitatea acestora prin compararea cu manuscrisele vechi de peste 1000 de ani, manuscrise care au fost copiate după scrierile originale.
Trei dintre cele mai cunoscute copii sunt Manuscrisul Sinaitic, scris în 340 după Hristos, Manuscrisul de la Vatican scris în 350 după Hristos şi Manuscrisul din Alexandria scris în secolul al V lea.
Manuscrisul Sinaitic şi cel din Alexandria sunt în Londra, păstrate în British Museum, iar Manuscrisul de la Vatican este păstrat la Roma.
Există mii de alte manuscrise vechi în ebraică sau în greacă cu care acestea pot fi comparate pentru a dovedi exactitatea traducerilor noastre.
Corectitudinea manuscriselor mai poate fi demonstrată prin compararea lor cu multele traduceri vechi printre care Vulgata, versiunea romano-catolică oficială care a fost tradusă în latină de către Ieronim în anul 405 după Hristos.
Scrierile conducătorilor Bisericii din primul, al doilea şi al treilea secol citează din Biblie iar unele dintre aceste citate provin probabil din textele originale.
Persoanele cu autoritate şi pregătire în acest domeniu spun că Noul Testament poate fi oricând reprodus în totalitate din aceste citate.
Recent, o copie a cărţii Isaia a fost găsită într-o peşteră lângă Marea Moartă. Ea este acum cunoscută sub numele de Manuscrisul de la Marea Moartă şi este datată cu un secol înainte de Hristos. Textul ei este aproape identic cu cel pe care noi îl folosim astăzi.
Acestea sunt doar câteva exemple pentru a vedea că Biblia a fost protejată prin grija fără de margini a lui Dumnezeu.
În 1 Petru 1_24,25 putem citi: “…iarba s-a uscat şi floarea a căzut, dar Cuvântul Domnului rămâne pentru veşnicie”.

Suntem foarte fericiţi să vă avem student alături de alte mii de persoane din diferite părţi ale lumii.
Sugestia noastră este să vă rugaţi lui Dumnezeu pentru ajutor şi înţelepciune astfel încât să înţelegeţi Cuvântul Său de fiecare dată când studiaţi.
Dumnezeu a promis că va răspunde unei astfel de rugăciuni.

Pentru a vă putea verifica singuri cunoştinţele puteţi completa răspunsurile următorul test-Quiz.
 Vă puteţi întoarce la textul lecţiei pentru a găsi răspunsurile sau pentru a vă clarifica unele nelămuriri. 
Vă mulţumim pentru dorinţa dumneavoastră de a studia Biblia şi fie ca Dumnezeu să vă coboare în inimi pacea Sa!

CUVÂNTUL ADEVARULUI!

Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!

Viata aceasta trece trebuie să fi gata pentru vesnicie!

Daca timpul se sfarseste la saptezeci de ani ori la optzeci de ani ori oricand, ar fi intelept sa spunem si noi alaturi de psalmist: Invata-ne sa ne numaram bine zilele Psalmi 90:12