Dezvăluirea Cuvintelor dau lumină Ioan 8:31

Dezvăluirea Cuvintelor dau lumină Ioan 8:31
Legea Adevărului absolut !

Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui!

Lecţia 5 Studiaţi Biblia & Quiz

Lecţia 5: RĂSPÂNDIREA CREŞTININMULUI


Aşa cum am arătat în Lecţia 4, câteva mii de israeliţi au devenit creştini în ziua Cincizecimii. Aceşti primi creştini au fost descrişi drept nişte oameni plini de entuziasm care studiau zilnic împreună cu apostolii. Ei împărţeau cu bucurie averile lor cu ceilalţi creştini care veneau din regiuni îndepărtate de Ierusalim şi care aveau nevoie de acest ajutor.
Bucuria era o parte importantă în viaţa acestor noi creştini; ei se bucurau deoarece aveau un Mântuitor si Îi erau recunoscători lui Dumnezeu pentru jertfa lui Isus. Creştinii aveau părtăşie unii cu alţii şi erau fericiţi să aibă o speranţă nouă, speranţa în viaţa veşnică: Mesia venise pe pământ în timpul vieţii lor, iar acest eveniment minunat îi umplea de bucurie şi fericire.
Petru şi ceilalţi apostoli au continuat să predice zilnic în Curţile Templului şi mulţimi mari de oameni au crezut, au fost botezaţi şi au fost adăugaţi de Dumnezeu la părtăşia creştină, la Biserica Sa.
Pe lângă învăţăturile pe care le propovăduiau, apostolii au făcut multe minuni şi tot felul de semne pentru a demonstra că mesajul lor este de la Dumnezeu. Aceşti oameni au trăit timpuri minunate văzând că dragostea lui Dumnezeu este arătată în toată măreţia şi puterea ei.

Un binecunoscut cerşetor şchiop i-a cerut lui Petru şi Ioan bani când aceştia intrau în Templu. În loc să-i dea bani, Petru l-a vindecat pe cerşetor care imediat “a sărit în picioare şi a început să meargă.” Vindecarea acestui om a fost făcută în numele lui Isus din Nazaret pentru a arăta public că prin învăţăturile şi minunile lor, apostolii predicau creştinismul.
Când au văzut această vindecare oamenii au fost “plini de uimire.” (Faptele apostolilor 3:10)
Această minune a adus din nou o mare mulţime de oameni în jurul celor doi apostoli dându-le acestora posibilitatea să vorbească despre Isus Hristos. Petru le-a spus că vindecarea nu a fost făcută prin propriile lor puteri ci a fost făcută de “Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov”. El le-a cerut să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi mulţi dintre cei prezenţi au crezut şi au fost botezaţi. După ce au fost botezaţi, Dumnezeu i-a adăugat celor mântuiţi, Împărăţiei, Bisericii.
Conducătorii evrei au văzut amploarea pe care a luat-o Creştinismul şi au simţit că poziţiile le sunt ameninţate. Astfel, ei i-au prins pe cei doi apostoli, i-au aruncat în închisoare, iar a doua zi au fost aduşi în faţa mai-marilor evreilor. Aceştia i-au întrebat “Cu ce putere şi în numele cui faceţi voi toate acestea?”
Întrebarea le-a dat lui Ioan şi lui Petru o posibilitate, o ocazie excelentă de a le spune că tot ceea ce fac ei este “în numele lui Isus Hristos pe care voi L-aţi răstignit.”
Conducătorii evrei au fost uimiţi de puterea unor astfel de oameni, needucaţi şi obişnuiţi şi au început să se întrebe ce pot face pentru a-i opri.
Deoarece se temeau de reacţia oamenilor, după ce i-au ameninţat şi le-au poruncit să se oprească din a-L predica pe Isus, apostolii au fost lăsaţi să plece.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Faptele apostolilor 2:42-47: “... şi Domnul adăuga la numărul lor ...”
Faptele apostolilor 3:1-26: “... Toată lumea era uimită ...”
Faptele apostolilor 4:1-31: “... şi şi-au ridicat vocile în rugăciune ...”

Creştinismul a avut un început dramatic dar a cunoscut încă de pe atunci o largă acceptare în rândul maselor. Conducătorii evrei au continuat să se opună Creştinismului în loc să îl accepte.
Despre Ştefan, unul dintre cei mai activi ucenici, se spune că a făcut “mari minuni şi semne printre oameni”. El a fost adus în faţa celui mai înalt Tribunal evreiesc unde Ştefan a prezentat un discurs despre viaţa lui Isus sfârşind prin a-i învinovăţi pe evrei de uciderea lui Mesia şi de neacceptarea Lui.
Evreii s-au înfuriat atât de tare încât l-au târât pe Ştefan în afara oraşului şi l-au ucis cu pietre. El este primul martir al Bisericii şi moartea lui i-a făcut pe creştini mai uniţi, mai hotărâţi.
Uciderea lui Ştefan cu pietre a constituit începutul unei perioade de grele persecuţii pentru creştinii din Ierusalim care au fost astfel forţaţi să se împrăştie prin Iudeea şi Sameria.
“Şi aceia care se împrăştiaseră mergeau din loc în loc şi predicau Cuvântul.” (Faptele apostolilor 8:4)
Odată cu prigonirile s-a întâmplat un lucru minunat: creştinii au dus cu ei vestea bună a Împărăţiei lui Isus în tot Israelul. Mulţi alţii au crezut, au fost botezaţi şi Creştinismul s-a răspândit astfel.FILIP ŞI ETIOPIANUL

Un înger al Domnului l-a trimis pe Filip pe un drum părăsit între Ierusalim şi Gaza pentru a-i vorbi unui eunuc despre Isus Hristos.
Eunucul tocmai fusese în Ierusalim să se închine şi fără îndoială auzise despre Isus. Când Filip i s-a alăturat în trăsură, eunucul citea din cartea lui Isaia profeţiile despre Isus.
Filip a început de la această profeţie din Isaia şi i-a spus cum Isus este acela care ne-a adus mântuirea, iertarea de păcatele noastre. El a făcut posibilă viaţa veşnică pentru toţi cei care cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu şi care sunt botezaţi în numele Lui. Cei doi oameni au ajuns la o apă şi eunucul a cerut să fie botezat.
Au coborât amândoi în apă şi Filip l-a botezat. Eunucul şi-a continuat drumul spre Etiopia plin de bucurie că a devenit creştin. După relatarea convertirii sale, etiopianul nu mai este menţionat însă, această convertire deosebită, specială, ar putea in-dica faptul că f fost ales pentru a duce în ţara sa povestea lui Isus.
Creştinismul a continuat să se răspândească astfel în întreaga lume.VIZIUNEA LUI SAUL

Saul, un evreu educat la cele mai înalte şcoli ale vremii era devotat prigonirii creştinilor de care îi aducea prizonieri la Ierusalim. El se afla pe drumul spre Damasc într-o astfel de misiune de prigonire când o lumină puternică din ceruri l-a orbit şi o voce s-a auzit spunând “Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti?” Saul a întrebat cine îi vorbeşte, iar vocea a răspuns: Eu sunt Isus pe care tu Îl prigoneşti.”
El a fost călăuzit spre Damasc unde trebuia să i se spună ce să facă, deoarece viziunea pe care a avut-o l-a orbit.
Saul a fost condus la Damasc, timp în care nu a băut şi nici nu a mâncat. Un ucenic din Damasc, pe nume Anania a avut şi el o viziune de la Dumnezeu în care i s-a spus să meargă la Saul.
Deoarece auzise de eforturile pe care Saul le făcea pentru a distruge Biserica, Anania se întreba dacă să meargă la el sau nu. Domnul i-a explicat că acest evreu instruit a fost ales să ducă Creştinismul şi celorlalte popoare, Neamurilor. Astfel, Anania a îndeplinit dorinţa lui Dumnezeu. El s-a prezentat ca fiind cel trimis de Dumnezeu pentru ca Saul să vadă din nou şi să fie plin de Duh sfânt. Ochii lui Saul s-au deschis atunci, s-a ridicat şi a fost botezat.
Saul, care mai târziu a fost numit Pavel, a devenit creştin acceptând credinţa căreia, doar cu câteva zile în urmă, încercase să i se opună şi pe care căuta să o distrugă.
Conducătorii evrei au fost foarte dezamăgiţi de convertirea lui Pavel. Ei se temeau de influenţa pe care putea să o determine această schimbare în viaţa celor care-l cunoşteau şi-l respectau. Pentru a împiedica acest lucru ei au plănuit să-l ucidă însă încercările lor au dat greş de fiecare dată. Datorită activităţii sale susţinute de prigonire a creştinilor, mulţi dintre aceştia se temeau de Pavel şi îl evitau. Barnaba le-a explicat creştinilor din împrejurimile Ierusalimului cum Domnul i-a apărut lui Pavel şi cum acesta a fost botezat de Anania. Eforturile lui Pavel şi-au schimbat imediat sensul căci el a început să lucreze pentru convertirea oamenilor la creştinism.CORNELIU TRIMITE DUPĂ PETRU

Corneliu, un sutaş roman care locuia în Crezareea era cunoscut drept un om temător de Dumnezeu care era generos cu cei săraci şi care se ruga în mod regulat Domnului.
Într-o viziune, un înger al Domnului i-a spus lui Corneliu să trimită pe cineva la Iope după un om numit Petru. Sutaşul a trimis doi slujitori şi un soldat să întrebe de Petru, aşa cum i se spusese în viziune.
Suntem în faţa unui eveniment deosebit de important deoarece până în acest moment Creştinismul s-a răspândit doar în rândul israeliţilor, fără a pătrunde printre Neamuri.
Deşi Pavel a fost ales special să ducă Creştinismul oamenilor, Domnul l-a trimis pe Petru să convertească şi să boteze primul grup de neevrei.
În timp ce slujitorii lui Corneliu şi soldatul veneau după Petru, acesta se afla pe acoperişul casei rugându-se şi a avut la rândul său o viziune. El a văzut cerurile deschise şi un vas ca o faţă de masă mare plin cu tot felul de animale cu patru picioare care cobora în jos. O voce i-a zis lui Petru să ucidă şi să mănânce însă acesta a răspuns că nu a mâncat niciodată animale necurate. Vocea i-a spus apoi lui Petru să nu numească necurat ceea ce Dumnezeu a făcut curat. Această coborâre a feţei de masă şi refuzul lui Petru a avut loc de trei ori. El medita încă la înţelesul viziunii când l-au găsit oamenii trimişi de Corneliu. Duhul lui Dumnezeu a vorbit din nou şi i-a spus lui Petru să meargă cu aceşti oameni şi să nu aibă îndoieli în ceea ce-i priveşte. Probabil că în acest moment Petru a înţeles sensul viziunii sale şi i-a invitat pe cei trei în casa sa, lucru pe care în mod obişnuit nu l-ar fi făcut un evreu. Petru a înţeles însă că Dumnezeu i-a spus să nu-i trateze pe cei dintre Neamuri ca “necuraţi” sau inferiori evreilor deoarece şi ei erau făpturi ale Sale.
În ziua următoare, Petru a plecat cu cei trei spre Cezareea.
Corneliu îl aştepta pe apostol împreună cu familia şi prietenii săi. Când Petru a ajuns în faţa lor, Corneliu s-a aplecat să i se închine acestuia însă Petru l-a ridicat spunându-i “şi eu sunt tot un om”. Aceasta este o învăţătură importantă şi pentru noi astăzi: nici noi nu trebuie să ne închinăm unor oameni.
Petru a înţeles acum pe deplin viziunea pe care a avut-o şi declară “Dumnezeu nu se uită la faţa omului, El acceptă pe toţi oamenii, din orice popor”. În timp ce el vorbea oamenilor, “Duhul Sfânt a venit peste toţi cei care au auzit mesajul” (Faptele apostolilor 10:34-35 şi 44).
Petru s-a gândit că atâta timp cât aceşti oameni dintre Neamuri au primit Duhul Sfânt aşa cum l-au primit şi evreii, ei ar putea de asemenea să fie botezaţi şi să devină creştini. El i-a botezat în numele lui Isus Hristos şi a fost multă bucurie între cei care au primit credinţa şi care au fost adăugaţi de Dumnezeu celor mântuiţi.
Minunatul eveniment al convertirii casei lui Corneliu ne dezvăluie dragostea lui Dumnezeu pentru toţi oamenii. El a deschis uşa pentru oricare om, din orice popor să devină creştin. Prin aceasta a îndeplinit complet promisiunea Făcută lui Avraam potrivit căreia, prin descendenţii săi vor fi binecuvântate toate popoarele lumii. Această binecuvântare se întinde şi peste noi, cei de astăzi, începând odată cu Corneliu, primul creştin dintre Neamuri.
Când Petru s-a întors la Ierusalim, creştinii evrei l-au criticat foarte tare acuzându-l că a intrat în casa unor oameni necircumcişi şi a mâncat împreună cu ei. Petru însă le-a povestit despre viziunea sa şi despre îndrumările pe care le-a primit de la Dumnezeu, îndrumări care l-au călăuzit spre Corneliu. Ascultându-l, creştinii evrei nu au mai avut nici o obiecţie împotriva răspândirii credinţei lor printre Neamuri ci L-au lăudat şi preamărit pe Dumnezeu pentru dragostea Sa faţă de toţi oamenii. Acesta a fost un pas de o importanţă deosebită în părtăşia pe care creştinii evrei au început să o aibă cu cei dintre Neamuri după ani îndelungaţi în care cei ce nu erau evrei erau consideraţi inferiori şi erau dispreţuiţi.
Este un exemplu care arată cum Creştinismul poate uni oameni şi poate să-i aducă laolaltă în pace.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Faptele apostolilor 6:8-7:60: “Părinţilor şi fraţilor ascultaţi-mă”
Faptele apostolilor 8:26-40: “Priveşte, o apă”
Faptele apostolilor 9:1-31: “Cine eşti Tu Doamne? A întrebat Saul”
Faptele apostolilor 10:1-48: “Astfel el a poruncit să fie botezaţi ...”BISERICA

Aşa cum am arătat mai devreme, Isus i-a adăugat Împărăţiei, sau Bisericii pe toţi aceia care erau mântuiţi.
Cuvântul “biserica” vine de la cuvântul grecesc ekklesia care înseamnă “chemaţi în afară”. Acest cuvânt descrie cu adevărat Biserica deoarece Dumnezeu i-a “chemat în afară” pe membrii ei dintr-o lume păcătoasă şi i-a “pus de o parte” să trăiască vieţi creştine.
Biblia prezintă Biserica drept un trup, o familie, o împărăţie, un templu, un popor, drept copiii lui Dumnezeu, scoţând astfel în evidenţă diferite caracteristici ale acesteia.
Biblia vorbeşte despre Biserică în două moduri: în primul rând, în sens universal, Biserica include toţi creştinii din lume. Biserica universală este alcătuită din toţi oamenii mântuiţi care au fost botezaţi şi care au fost adăugaţi Bisericii de Dumnezeu. Biserica universală are un singur cap: Isus Hristos Regele.
În Biblie nu se vorbeşte despre un conducător de pe pământ al Bisericii universale însă aceasta este subîmpărţită în congregaţii sau Biserici locale. Acesta este cel de-al doilea mod în care folosim cuvântul “biserică” şi putem lua ca exemplu: Biserica din Ierusalim, Biserica din Efes, Biserica din Corint. Vom putea înţelege din context dacă se fac referiri la Biserica universală sau la Bisericile locale. În Biblie cuvântul “Biserică” nu este folosit pentru a indica o clădire sau un loc de întâlnire. Biserica este formată din oameni, din creştini.
Bisericile locale se organizează independent şi se supun doar lui Hristos, Regele. Biblia nu ne vorbeşte despre un “cartier general” sau despre o organizaţie superioară care să conducă un grup de biserici locale. Autoritatea conducătoare peste fiecare congregaţie este Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia care este pusă în practică, trăită de acea biserică.
PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Coloseni 1:9-14: “şi ne-a adus în Împărăţia ...”
Efeseni 1:1-23: “l-a numit să fie cap ...”
Efeseni 3:7-13: “... prin Biserică ...”
Efeseni 5:23: “... aşa cum Hristos este capul Bisericii”BISERICA LOCALĂ

Formarea congregaţiilor locale sau a bisericilor locale a început imediat după ziua Cincizecimii. Încă de pe atunci, aşa cum le-a arătat apostolii, existau motive întemeiate pentru ca creştinii să se unească în biserici locale. Ei erau legaţi prin aceeaşi credinţă în Hristos şi prin aceeaşi dragoste pe care o purtau unii altora. Ei se rugau împreună, se închinau lui Dumnezeu împreună şi învăţau unii pe alţii adevărurile ce le-au fost descoperite.
1 Corinteni 5:4 arată: “Când vă adunaţi în numele Domnului nostru Isus Hristos, ... puterea Domnului nostru Isus este prezentă.”
Unul dintre ultimele lucruri pe care Isus le-a făcut înainte de moartea Sa a fost să aibă Cina, în camera de sus, împreună cu apostolii Săi. În Luca 22:19 Isus cere ucenicilor “să faceţi acest lucru în amintirea Mea” Dorinţa lui Isus a fost îndeplinită, aşa cum putem observa în Fapte 20:7: “În prima zi a săptămânii ne strângeam laolaltă să frângem pâinea.”
Creştinii se adunau în fiecare Duminică pentru a-şi aminti de moartea, îngroparea şi învierea Domnului lor. Această adunare împreună şi amintirea suferinţelor lui Isus este o sursă de energie spirituală şi este o datorie pe care Biserica o împlineşte faţă de Domnul ei.
Deoarece membrii unei biserici locale locuiau în aceeaşi zonă ei puteau să se ajute unii pe alţii şi să-şi slujească unii altora pentru împlinirea atât a nevoilor lor fizice cât şi spirituale.
În această viaţă spirituală comună, creştinii îşi găseau forţa şi energia necesare traiului de zi cu zi. Biserica locală nu numai că împlinea nevoile membrilor ei, dar încerca să îi ajute şi pe cei alături de care trăia atunci când aceştia întâmpinau dificultăţi. Ajutorul oferit era atât fizic (hrană, haine), dar şi spiritual (învăţăturile lui Isus).
Aspectul evanghelistic al vieţii creştine era însă mult mai important deoarece prin el se îndeplinea porunca biblică pe care Isus a dat-o ucenicilor Săi: “mergeţi şi învăţaţi”. Predicarea lui Isus se făcea atât personal, individual cât şi prin intermediul Bisericii.
Tot astfel vrea Dumnezeu ca Biserica să funcţioneze şi astăzi.ARMONIA ÎN BISERICĂ

Bisericile din primul secol au fost îndrumate să trăiască în pace şi în armonie, fără să existe diviziuni între ele.
În 1 Corinteni 1:12-17, Biserica din Corint este aspru criticată datorită dezbinărilor aduse de grupuri de oameni ce urmau diferiţi conducători.
În acest context a fost pusă întrebarea: “Este Hristos dezbinat, împărţit?” şi autorul continuă cu “A fost Pavel răstignit pentru voi?” “Aţi fost voi botezaţi în numele lui Pavel?”
Acesta este primul “caz” din Biblie unde sunt prezentate “denominaţiuni” sau grupuri care încearcă să-i urmeze pe oameni în loc pe Dumnezeu. Astfel de încercări au fost aspru criticate, condamnate.
Unitatea tuturor creştinilor este subliniată în Efeseni 4:1-13 accentuându-se faptul că există "“.. un singur Trup, ... un singur Duh, ... o singură Speranţă, ... un singur Domn, ... o singură credinţă, ... un singur Botez, ... un singur Dumnezeu Tatăl”.

Dezbinările au fost cauzate de oameni, de învăţători mincinoşi, nu de învăţăturile lui Dumnezeu.
Acest lucru este discutat şi în 2 Petru 2:1-10 unde din nou dezbinările şi denominaţiunile sunt condamnate. În Hristos trebuie să existe unitate şi armonie.
Astăzi creştinii se confruntă cu multe dezbinări aduse de învăţători falşi sau determinate de tradiţiile oamenilor Există versete care nu lasă loc de îndoială cu privire la faptul că dezbinările sunt condamnate astăzi aşa cum au fost condamnate în primul secol.
Toţi creştinii trebuie să trăiască şi să se închine lui Dumnezeu în armonie, uniţi în Împărăţia lui Isus. Dezbinările de azi au aceleaşi cauze ca şi în primul secol; ele vin de la învăţători mincinoşi şi din încercările de a-i urma pe oameni în loc de a-l urma pe Dumnezeu.
Toţi creştinii însă pot fi aduşi împreună de învăţăturile Bibliei şi pot avea părtăşie unii cu alţii, închinându-se şi lăudând pe Dumnezeu.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
1 Corinteni 5:4: “... Eu sunt cu voi ...”
1 Corinteni 1:12-17: “... este Hristos împărţit?”
Efeseni 4:1-13: “... un singur Trup, ... o singură credinţă ...”
2 Petru 2:1-3: “... vor fi printre voi învăţători mincinoşi”

Pentru a vă putea verifica singuri cunoştinţele puteţi completa răspunsurile următorul test-Quiz.


CUVÂNTUL ADEVARULUI!

Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!

Viata aceasta trece trebuie să fi gata pentru vesnicie!

Daca timpul se sfarseste la saptezeci de ani ori la optzeci de ani ori oricand, ar fi intelept sa spunem si noi alaturi de psalmist: Invata-ne sa ne numaram bine zilele Psalmi 90:12