Dezvăluirea Cuvintelor dau lumină Ioan 8:31

Dezvăluirea Cuvintelor dau lumină Ioan 8:31
Legea Adevărului absolut !

Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui!

Dumnezeu Este Dragoste

 Din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel întîi nãscut din morți, Domnul împãraților pãmîntului!
A Lui, care ne iubește, care ne -a spãlat de pãcatele noastre cu sîngele Sãu, Și a fãcut din noi o împãrãție și preoți pentru Dumnezeu, Tatãl Sãu: a Lui sã fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin.
Credinţa noastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu! 1 Corinteni  2:5 

Isus a purtat suferințele noastre și durerile noastre le -a luat asupra Lui.
Noi rãtãceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui; dar Domnul a fãcut sã cadã asupra Lui nelegiuirea noastrã a tuturor.
Cînd au ajuns la locul, numit ,,Căpăţîna``, L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta şi altul la stînga. Isus zicea: ,,Tată, iartă -i, căci nu ştiu ce fac!`` Luca 23:33-34 

"Astazi, daca auziti glasul Lui, nu va impietriti inimile, ca in ziua razvratirii, ca in ziua ispitirii in pustie, ... "Evrei 3:7

CUVÂNTUL ADEVARULUI!

Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!

Viata aceasta trece trebuie să fi gata pentru vesnicie!

Daca timpul se sfarseste la saptezeci de ani ori la optzeci de ani ori oricand, ar fi intelept sa spunem si noi alaturi de psalmist: Invata-ne sa ne numaram bine zilele Psalmi 90:12