Dezvăluirea Cuvintelor dau lumină Ioan 8:31

Dezvăluirea Cuvintelor dau lumină Ioan 8:31
Legea Adevărului absolut !

Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui!

Lecţia 2 Studiaţi Biblia & Quiz

LECŢIA 2: DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU PENTRU TOŢI OAMENIIDumnezeu te iubeşte fără să ţină seama de rasa, vârsta sau statutul tău social.
Dumnezeu te iubeşte indiferent de condiţia morală a vieţii tale. Deşi El nu iubeşte păcatul din viaţa ta, te iubeşte pe tine deoarece eşti parte a creaţiei Sale.
Citiţi, vă rog, următoarele versete care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu:

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Ioan 3:16: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea …”
Romani 5:8: “Dar Dumnezeu îşi arată dragostea pentru noi …”
Efeseni 2:4,5: “Dar datorită dragostei Sale pentru noi …”
1 Ioan 4:7-12: “… dragostea este de la Dumnezeu …”DUMNEZEU A CREAT OMUL ÎNTR-O STARE DE FERICIRE


După ce Dumnezeu a creat cerurile şi pământul, în cea de-a şasea zi, El a creat omul după chipul şi asemănarea Sa.
Adam, primul om, a fost aşezat în Grădina Edemului şi o soţie, Eva a fost creată de Dumnezeu pentru el. Crearea Evei arată grija şi dragostea lui Dumnezeu faţă de creaţia mâinilor Sale, faţă de Adam.
În această stare perfectă nu exista durere, tristeţe sau moarte.
Dumnezeu S-a îngrijit de primul om şi de soţia acestuia iar, datorită relaţiei speciale ce se stabilise, ei puteau comunica direct cu Dumnezeu.
Adam şi Eva s-au bucurat de această stare de fericire până în momentul în care au fost ispitiţi de Satan să nu-I mai dea ascultare lui Dumnezeu.
După ce primul cuplu a cedat ispitei, păcatul a intrat în lume şi a stricat relaţia deosebită de dragoste dintre Dumnezeu şi om. Acest subiect va fi discutat mai pe larg într-una din lecţiile următoare.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Geneza 1:26-30: “Să facem om după chipul nostru …”
Geneza 2:8-25: “Şi Dumnezeu a sădit o grădină …”
Geneza 3:8-24: “… şi au auzit pe Domnul Dumnezeu …”


CREAŢIA – EXPRESIE A DRAGOSTEI LUI DUMNEZEU


Dacă îl acceptăm pe Dumnezeu drept o persoană atotiubitoare, atotputernică şi atotştiutoare, fără început şi fără sfârşit, este logic să considerăm crearea lumii o expresie a personalităţii Sale pline de dragoste.
Putem înţelege că Dumnezeu a creat rasa umană pentru ca aceasta să-I aducă laude şi să-L iubească dar şi pentru a-I asigura o zonă, un tărâm în care El să îşi exprime dragostea.
În acest punct al lecţiei, haideţi să privim povestea biblică a creaţiei şi să încercăm să o comparăm cu teoriile oamenilor care nu-l recunosc pe Dumnezeu drept “autor” al acestei lumi.
Cei mai mulţi oameni de ştiinţă sunt de acord că lumea noastră trebuie să fi avut un început şi că ea deja arată semnele prevestitoare ale unui sfârşit. Resursele pământului scad zi după zi, soarele îşi pierde încet puterea, mişcarea Universului este tot mai înceată si chiar stelele au început să dispară.
Lumea întreagă se schimbă şi putem vedea oriunde semne ale unui sfârşit care va veni.
Oricine înţelege că ceva nu poate să apară din nimic, şi, prin urmare, ceva trebuie să fi existat dintotdeauna. Acest “ceva” sau, mai bine zis “cineva” care a existat dintotdeauna este Dumnezeu.
Biblia afirmă că Dumnezeu a existat dintotdeauna şi că Universul a fost creat de El.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Evrei 11:1-3 “… universul a fost creat la porunca lui Dumnezeu …”
Isaia 43:10: “… înainte de Mine n-a fost făcut nici un Dumnezeu …”
Coloseni 1:15-20: “… El este mai înainte de toate …”


Aceia care nu cred în Dumnezeu şi în faptul că El a creat cerurile şi pământul pot ridiculiza aceste învăţături însă ar trebui atunci ca ei să răspundă la câteva întrebări:
- Unde îşi are originea materia?
- Cum au apărut materia şi gândirea?
- Au apărut ele din pură întâmplare?
- Au evoluat?
- Dacă evoluţia este răspunsul, unde a început ea?
- Gândirea controlează materia sau a apărut din materie?

Ne privim ceasul şi ne întrebăm “Cine a făcut aceste ceas?” Vedem computerul funcţionând şi de asemenea ne întrebăm “Cine a inventat computerul?”
În viaţă acceptăm că mintea umană, capabilă să gândească, a creat echipamentele pe care le folosim, clădirile şi operele de artă.
Ştim că este de neconceput ca ceva cu scop şi funcţie proprie să apară la întâmplare şi nu cunoaştem încă “ceva” care să fi evoluat din nimic. Înţelegând toate acestea putem vedea cât de lipsit de logică este să ne gândim că lumea noastră minunată care se deplasează precis în Univers a apărut din nimic.

Gândiţi-vă un moment la organizarea şi funcţionarea corpurilor noastre, la modul în care lucrează urechile şi ochii noştri; priviţi florile care cresc şi se înmulţesc din propria sămânţă, gândiţi-vă la mişcările soarelui, lunii, ale planetelor şi ale pământului nostru. Universul funcţionează cu atâta precizie încât mişcarea fiecărei părţi poate fi calculată până la secundă. Aşa cum un computer indică un creator inteligent, tot astfel şi trupurile noastre, mintea noastră şi întregul univers arată că au fost create de un arhitect atotştiutor şi atotputernic.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Psalmul 19:1-9: “Cerurile arată slava lui Dumnezeu …”
Romani 1:20: “Fiindcă încă de la crearea lumii …”SĂ FACEM OM DUPĂ CHIPUL NOSTRU”


Omul a fost încununarea creaţiei; el a fost făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Acest lucru înseamnă că tu şi eu suntem făcuţi după chipul lui Dumnezeu.
Corpul uman este doar o casă, o locuinţă pentru omul spiritual, pentru suflet. În timp ce corpul cunoaşte decăderea, distrugerea şi dispariţia, sufletul este nemuritor.
Atunci când Dumnezeu spune în Genea 1:26 “să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră”, El se referă la celelalte două persoane ale Dumnezeirii: Isus Hristos şi Duhul Sfânt.
Dumnezeu – Fiul şi Dumnezeu – Duhul Sfânt au fost alături de Dumnezeu – Tatăl încă înainte de crearea lumii şi vor fi alături de El în Veşnicie.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Proverbe 8:22-31: “… înainte ca lumea să înceapă …”
2 Corinteni 5:6-9: “… atâta timp cât suntem în acest trup …”
Ioan 17:1-5: “… slava pe care am avut-o cu Tine înainte de începerea lumii …”
Coloseni 1:13-20: “El este înainte de toate …”DUMNEZEU ŞI-A ARĂTAT ÎN DIFERITE MODURI
DRAGOSTEA PENTRU OM


De-a lungul istoriei omenirii, aşa cum este ea prezentată în Biblie, Dumnezeu l-a călăuzit pe om şi
şi-a arătat dragostea pentru el în diferite moduri.
La începuturi, aşa cum am menţionat mai devreme, Dumnezeu avea o relaţie directă cu Adam şi Eva, El comunica direct cu primul cuplu.
Dumnezeu a vorbit direct cu Noe şi i-a spus să construiască o arcă astfel încât, împreună cu familia, să se salveze de la potop.
Potopul a fost mijlocul ales de Dumnezeu pentru a curăţi pământul de oamenii plini de păcate care-şi întorseseră faţa de la El.
Timp de aproape o sută de ani Noe a construit arca şi a predicat oamenilor cerându-le să si pocăiască de păcatele lor. Dumnezeu îi iubea pe oameni şi le-a dat timp să se schimbe, să se întoarcă de la căile lor greşite însă ei au ales să nu dea scultare dorinţei Sale.
La porunca lui Dumnezeu, Noe şi soţia sa, împreună cu cei trei fii şi soţiile acestora au intrat în arcă. Potopul a venit aşa cum Dumnezeu anunţase şi toţi cei care trăiau pe pământ au fost distruşi cu excepţia familiei lui Noe şi a animalelor pe care le-au luat în arcă.
După potop, Dumnezeu a făcut un legământ cu Noe şi a promis că pământul nu va mai fi niciodată distrus prin apă; El a pus un curcubeu pe cer drept semn al acestei promisiuni pline de dragoste. Lui Noe i s-a dat porunca să crească, sa se înmulţească şi să acopere pământul şi astfel, întreaga omenire poate să-şi urmărească linia genealogică prin Noe până la Adam şi Eva.
Populţia pământului a început să crească şi putem observa un eveniment important în relaţia lui Dumnezeu cu omul. La Turnul Babel Dumnezeu i-a împărţit pe oameni în popoare diferite şi i-a făcut să vorbească limbi diferite. Aceste popoare s-au răspândit mai apoi pe tot pământul.
PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Geneza 6:13-18: “Astfel, Dumnezeu i-a spus lui Noe …”
Geneza 9:8-17: “Atunci Dumnezeu i-a spus lui Noe şi fiilor săi …”
Geneza 11:1-8: “Întreaga lume vorbea aceeaşi limbă …”CHEMAREA LUI AVRAAM

Planul plin de dragoste pe care Dumnezeu îl are pentru om începe să se dezvăluie în Geneza 12 când El l-a ales pe Avraam, un om drept pentru a fi tatăl unei naţiuni, al unui popor măreţ.
Acest popor a fost ales cu un scop special care este prezentat în ultima parte a versetului 3, din capitolul 12 al Genezei: “…şi toţi oamenii de pe pământ vor fi binecuvântaţi în tine”.
Dacă deschidem Biblia la primul capitol din Evanghelia lui Matei putem vedea această promisiune împlinită citind genealogia care porneşte de la Avram (al cărui nume a fost schimbat de Dumnezeu în Avraam) şi care se continuă cu David şi mai târziu cu Isus Hristos, Mesia, Mântuitorul lumii.
În Hristos, un Mântuitor a fost trimis de Dumnezeu pentru toţi oamenii şi astfel, prin promisiunea făcută lui Avraam, toate familiile de pe pământ au fost binecuvântate.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Geneza 12:1-8: “… voi face din tine un neam mare …”
Geneza 17:1-15: “… tu vei fi tatăl multor neamuri …”
Galateni 3:16-18: “… ca şi cum ar fi vorba doar de o persoană … adică Hristos …”CUM A VORBIT DUMNEZEU OMULUI

Pe lângă faptul că Dumnezeu a comunicat direct cu anumite persoane şi cu bărbaţii care erau consideraţi capul familiei, El a vorbit poporului Israel şi prin profetul Moise.
Moise a fost cel ales de Dumnezeu pentru a scoate poporul Israel din sclavia Egiptului şi pentru a-l conduce în ţara făgăduinţei, în ţinutul promis.
La Sinai, Dumnezeu l-a chemat pe Moise sus pe munte şi i-a dat zece porunci precum şi alte legi speciale conform cărora El dorea ca poporul sfânt să trăiască.
Scopul final al alegerii acestui neam şi al grijii speciale de care el se bucura din partea lui Dumnezeu a fost aducerea pe lume, în mijlocul său, a lui Isus Hristos.
Legile şi îndrumările date de Domnul pentru poporul Israel urmăreau să ţină pe oameni cât mai aproape de El; să-I facă puternici, sănătoşi şi curaţi, puri.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Exodul 3:11 - 4:17: “… şi Moise a spus : Iată-mă …”
Exodul 19:20 - 20:17: “… Domnul s-a coborât pe Muntele Sinai …”
PROFEŢII LUI DUMNEZEU


În perioada de timp scursă între alegea lui Avraam şi venirea lui Ioan Botezătorul, Dumnezeu a continuat să vorbească oamenilor prin profeţi cunoscuţi si sub numele de “oameni ai lui Dumnezeu”. El îi numea de asemenea, “slujitori ai Mei”. Printre profeţi s-au numărat: Ezechiel, Isaia, Ieremia, Daniel şi mulţi alţii.
Domnul vorbea acestor profeţi în viziuni şi în vise. Pentru a vedea câteva exemple, citiţi, vă rog, pasajele:

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
1 Împăraţi 17:17.24: Ilie se roagă pentru viaţa unui băiat
1 Împăraţi 20:22-29: Profeţii conduc israeliţii în bătălie
Isaia 7:13, 14: Profeţia despre naşterea lui Isus din fecioară


ÎNGERII LUI DUMNEZEU


Un alt mod în care Dumnezeu a vorbit oamenilor a fost prin intermediul îngerilor. Există numeroase astfel de cazuri prezentate atât în Vechiul Testament cît şi în Noul Testament.
Citind despre diferitele ocazii în care Dumnezeu a comunicat cu omul este evident că El a arătat o dragoste şi o grijă deosebită pentru întreaga omenire; El continuă să dea fiecărui om posibilitatea de a se îndrepta şi de a-I urma poruncile.
Citiţi, vă rog, câteva versete pentru a vedea cum îngerii aduc oamenilor mesajul lui Dumnezeu.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Geneza 22:9-12: Un înger a venit la Avraam
Matei 1:20-24: Un înger s-a înfăţişat lui Iosif
Faptele apostolilor 1:6-11: Doi oameni îmbrăcaţi în alb au vorbit apostolilorVECHIUL TESTAMENT


Prin scrierile Vechiului Testament Dumnezeu şi-a exprimat dragostea pentru oameni şi a transmis în scris instrucţiunile, îndrumările conform cărora vrea ca ei să trăiască.
La începuturi, cărţile biblice au fost scrise pe piei de animale (pergament) sau pe hârtia obţinută din planta de papirus. Datorită faptului că fiecare copie trebuia să fie scrisă de mână, ele erau foarte rare şi erau considerate adevărate comori. Cea mai mare parte a celor 39 de cărţi ale Vechiului testament au fost scrise în ebraică şi doar câteva dintre ele în aramaică.
Moise este cel care a scris primele cinci cărţi cu aproximativ 1500 de ani înainte de Hristos. Restul Vechiului Testament a fost scris în următorii 1000 de ani. Se consideră că Ezra este cel care a combinat cele 39 de cărţi într-o singură ediţie cu aproape 400 de ani înainte de Hristos.
Vechiul Testament a fost tradus din ebraică în greacă în secolul al treilea înainte de Hristos în Egipt, Alexandria. Această traducere poartă numele de Septuaginta (înseamnă 70) deoarece la ea au lucrat şaptezeci de cărturari. De foarte multe ori Hristos a citat din această versiune dar şi din textul ebraic.NOUL TESTAMENT


Primele patru cărţi ale Noului Testament prezintă viaţa lui Isus Hristos şi învăţaturile Sale. Ele poarta denumirea de “Evanghelii” însemnând “Vestea cea bună”. Această veste bună este venirea unui mântuitor pentru întreaga omenire. În Evanghelii vedem împlinirea multor profeţii din Vechiul Testament cu privire la Isus Hristos. Ele se termină cu prezentarea morţii lui Isus pe cruce şi cu învierea Lui, Isus învinge moartea şi mormântul dând fiecăruia dintre noi posibilitatea de a învinge propria noastră moarte.
A cincea carte, Faptele Apostolilor prezintă înălţarea lui Isus la ceruri pentru a-şi ocupa locul cuvenit la dreapta Tatălui unde se afla şi acum şi de unde conduce împărăţia Sa. Cartea vorbeşte de asemenea despre miile de convertiri la Creştinism atât între israeliţi cât şi între Neamuri.
Următoarele 21 de cărţi ale Noului Testament sunt scrisori către Biserici sau către diferite persoane scrise cu scopul de a-i încuraja pe creştini, de a le vorbi despre dragostea lui Dumnezeu dar şi pentru a le arăta cum trebuie trăită viaţa cu Hristos.
Majoritatea acestor cărţi au fost scrise de apostolul Pavel.
Apostolul Ioan a scris Apocalipsa, a 27 - a carte a Noului Testament, în anul 95 sau 96 în timp ce se afla in insula Patmos. El a fost exilat pe această insulă care se găseşte la câţiva kilometri de coasta Turciei şi care astăzi aparţine Greciei. Această carete dă creştinilor speranţă şi încredere prezentând victoria care va fi obţinută în final asupra forţelor lui Satan. Ea ne permite să ne facem o idee despre cer şi să ne imaginăm cum va fi în veşnicie cu Dumnezeu, cu Isus Hristos şi Duhul Sfânt. Cea mai mare parte a Apocalipsei este scrisă într-un limbaj plin de figuri de stil care îngreunează înţelegerea mesajului ei, motiv pentru care nu trebuie interpretată cuvânt cu cuvânt.DARURILE DUHULUI SFÂNT


Până când s-a terminat scrierea Noului Testament, în secolul al doilea după Hristos, creştinii aveau nevoie de îndrumarea directă a lui Dumnezeu. În primul secol, aceste îndrumări au fost date prin învăţăturile oamenilor care vorbeau mânaţi de Duhul Sfânt.
Darurile Duhului Sfânt au fost profeţiile, vorbitul în limbi şi viziunile.
Aceşti oameni puteau face diferite minuni cu scopul de a demonstra că mesajul lor era de la Dumnezeu. Când întreaga Biblie a fost scrisă, oamenii puteau găsi în ea instrucţiunile lui Dumnezeu pentru ei, astfel darurile Duhului Sfânt nu mai erau necesare şi ele au încetat să mai existe. În 1 Corinteni 13:8-13 putem citi explicarea acestor fapte: “…prorociile vor înceta … şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea”.

PLANUL COMPLET AL LUI DUMNEZEU


Aceste 27 de cărţi ale Noului Testament prezintă lumii întregul plan al lui Dumnezeu precum şi marea sa dragoste pentru oameni. Nu este nevoie să căutăm în altă parte pentru a vedea ce vrea Dumnezeu ca noi să facem pentru a putea fi consideraţi drepţi înaintea Lui. Deoarece Biblia este o carte completă nu mai este nevoie de adăugiri, de alte profeţii sau revelaţii. Citiţi, vă rog, versetele care vorbesc despre perfecţiunea Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu şi care ne avertizează că nu avem dreptul să îi adăugăm nimic dar nici să nesocotim anumite părţi ale lui.

PASAJE PROPUSE PENTRU STUDIU
Faptele apostolilor: “… planul întreg al lui Dumnezeu …”
2 Timotei 3:16, 17: “… omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul pregătit …”
2 Petru 1:3: “… ne-a dat tot ceea ce aveam nevoie …”
Galateni 1:8, 9: condamnă orice altă evanghelie
2 Ioan 7.10: ne spune “… continuaţi în învăţăturile …”
Apocalipsa 22:18, 19: ne spune să nu adăugăm Bibliei sau să nesocotim părţi ale ei.Pentru a vă putea verifica singuri cunoştinţele puteţi completa răspunsurile următorul test-Quiz.

CUVÂNTUL ADEVARULUI!

Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!

Viata aceasta trece trebuie să fi gata pentru vesnicie!

Daca timpul se sfarseste la saptezeci de ani ori la optzeci de ani ori oricand, ar fi intelept sa spunem si noi alaturi de psalmist: Invata-ne sa ne numaram bine zilele Psalmi 90:12